Wisiorki

  • Wisiorek Selenitowy - Obelisk

    Wisiorek Selenitowy – Obelisk

  • Wisiorek z Kamieni Naturalnych - Tygrysie Oko

    Wisiorek z Kamieni Naturalnych – Tygrysie Oko

  • Wisiorek z Kamieniem Naturalnym - Kwarc Skalny

    Wisiorek z Kamieniem Naturalnym – Kwarc Skalny